Concernrelaties inzien inhoudsopgave
Op deze pagina kunt u kiezen van welk boekjaar en in welke variant u de concernrelaties wilt inzien. U kunt kiezen uit twee varianten:

Directe relaties: toont de relaties m.b.t. enig aandeelhouder, aansprakelijkheid en bestuurder op het niveau direct onder en het niveau direct boven de geselecteerde onderneming.

Totale concern: toont de relaties m.b.t. enig aandeelhouder, aansprakelijkheid en bestuurder op alle niveaus van het concern.

Betaalmoment
Voor het raadplegen van de producten uit het Handelsregister Online worden kosten in rekening gebracht. Aan het €-teken in de knoppen kunt u zien of u naar een betaalde pagina gaat. Zie onderstaande knop voor een voorbeeld:

Bij een knop met €-teken worden er kosten aan u in rekening gebracht

Ook wordt u geïnformeerd door een meldingblok op het moment dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u dit blok heeft gedeactiveerd kunt u dit op de persoonlijke pagina weer activeren.

Kosten
De kosten van een product staan altijd bij de producten genoemd. Wanneer u tweemaal op dezelfde dag hetzelfde product opvraagt wordt dit slechts één keer in rekening gebracht.

Heeft u na het lezen van deze help-tekst nog vragen, kijk dan bij veelgestelde vragen, of neem contact met ons op.