Uittreksel inhoudsopgave
Bij de knop uittreksel kunt u kiezen uit drie verschillende uittrekselvarianten. Deze worden hieronder toegelicht.
Uittreksel inzien
Door te klikken op de knop "inzien" kunt u direct het door u gekozen uittreksel inzien. U krijgt de meeste actuele versie van het uittreksel direct op uw scherm. Het uittreksel dat u op uw scherm bekijkt, is niet gewaarmerkt.

Digitaal gewaarmerkt uittreksel
Door te klikken op de knop "digitaal gewaarmerkt" kunt u een digitaal gewaarmerkt uittreksel via e-mail laten toezenden. Het digitaal gewaarmerkt uittreksel, de digitale tegenhanger van het gewaarmerkt uittreksel op papier, betreft een bepaalde inschrijving uit het Handelsregister in digitale vorm.

Het digitaal gewaarmerkt uittreksel is een digitaal ondertekend document in PDF-formaat, dat als bijlage van een e-mailbericht aan u wordt toegezonden. De digitale handtekening op het PDF-document is van een daartoe bevoegde functionaris van de Kamer van Koophandel. Door de aanwezigheid van deze digitale handtekening, kan dezelfde functionaliteit en rechtszekerheid worden verkregen als bij een gewaarmerkt uittreksel op papier.

Net als de 'normale' handtekening dient ook de digitale handtekening als identificatie van de ondertekenaar en als bewijs dat de inhoud ongeschonden is. Is een uittreksel digitaal gewaarmerkt, met de digitale handtekening van de Kamer van Koophandel, dan kunt u met zekerheid stellen dat

  • het digitaal gewaarmerkt uittreksel afkomstig is van de Kamer van Koophandel;
  • het uittreksel onderweg niet is veranderd.

U kunt aan het digitaal gewaarmerkt uittreksel dezelfde rechten ontlenen als aan het papieren gewaarmerkt uittreksel en dus gebruiken voor dezelfde toepassingen waarvoor u het op papier gewaarmerkt uittreksel gebruikt.

Voordelen van een digitaal gewaarmerkt uittreksel zijn:

  • sneller: de informatie is meestal binnen enkele minuten in uw mailbox beschikbaar;
  • eenvoudiger: de informatie vraagt u zelf eenvoudig op via internet, zonder tussenkomst van de Kamer van Koophandel;
  • goedkoper: de informatie is relatief goedkoop;
  • digitaal overdraagbaar en digitaal te archiveren.

Papier gewaarmerkt uittreksel
Door te klikken op de knop "papier gewaarmerkt" kunt u een papieren uittreksel bij de Kamer van Koophandel bestellen. Het betreft een gewaarmerkt uittreksel, wat betekent dat het rechtsgeldig is. U ontvangt een factuur voor deze bestelling, de kosten worden dus niet via deze site in rekening gebracht. Uw bestelling wordt binnen 1 werkdag door ons verwerkt en ter verzending aangeboden. U ontvangt op uw eigen e-mailadres een bevestiging van uw bestelling. De kosten van een uittreksel per post of fax verschillen van de kosten van het direct inzien op internet.

De mogelijkheden op een rij:
 InzienDigitaal gewaarmerktPapier gewaarmerkt
Direct in te zienJaNeeNee
GewaarmerktNeeJaJa
Volledig uittrekselJaJaJa
Overdraag- en archiveerbaarJaJaJa
Prijstarieventarieventarieven
Beschikbaarheid24 x 724 x 7afhandeling op werkdagen
Heeft u na het lezen van deze help-tekst nog vragen, kijk dan bij veelgestelde vragen, of neem contact met ons op.