Jaarrekeningen inzien/bestellen inhoudsopgave
Op deze pagina kunt u kiezen van welk boekjaar en in welke variant u een jaarrekening wilt inzien/bestellen. U kunt kiezen uit drie varianten:

Standaard jaarrekening: alle gedeponeerde jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen worden volgens een standaardformaat (jaarrekeningenposten) ingevoerd in een database. Zo kunt u de cijfers van verschillende boekjaren of ondernemingen gemakkelijk vergelijken. Een standaardjaarrekening is gemiddeld drie weken na deponering beschikbaar.

De gegevens van de volgende ondernemingen zijn beschikbaar op Internet:

• B.V.'s
• N.V.'s
• Coöperaties met meer dan twee werkzame personen en een ba lanstotaal van meer dan 450.000 Euro.

Niet beschikbaar (in standaardvorm) via Internet zijn de volgende jaarrekeningen:

• andere rechtsvormen dan de bovengenoemde N.V.'s, B.V.'s en Coöperaties
• banken en verzekeringsmaatschappijen

opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Duits, Engels of Frans

Originele jaarrekening: een originele jaarrekening is een digitale versie (.pdf) van de papieren jaarrekening die door de ondernemer is gedeponeerd. Deze is binnen enkele dagen na deponering beschikbaar. Dit document is te gebruiken wanneer u een origineel financieel overzicht wilt van een onderneming.

Digitaal gewaarmerkte originele jaarrekening: Dit is een originele jaarrekening, maar dan digitaal gewaarmerkt door een digitale handtekening. Dit geeft het document rechtsgeldigheid voor officieel gebruik.

Betaalmoment
Voor het raadplegen van de producten uit het Handelsregister Online worden kosten in rekening gebracht. Aan het €-teken in de knoppen kunt u zien of u naar een betaalde pagina gaat of dat u nog een extra scherm krijgt waar u nog gegevens dient op te geven. Zie onderstaande knoppen voor een voorbeeld:

Bij een knop met €-teken worden er kosten aan u in rekening gebracht

Bij een knop zonder €-teken dient u nog aanvullende gegevens op te geven voordat u het product bestelt.

Ook wordt u geïnformeerd door een meldingblok op het moment dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u dit blok heeft gedeactiveerd kunt u dit op de persoonlijke pagina weer activeren.

Kosten
De kosten van een product staan altijd bij de producten genoemd. Wanneer u tweemaal op dezelfde dag hetzelfde product opvraagt wordt dit slechts één keer in rekening gebracht.

Heeft u na het lezen van deze help-tekst nog vragen, kijk dan bij veelgestelde vragen, of neem contact met ons op.