Historie inhoudsopgave

Historie bevat historische gegevens van een onderneming of rechtspersoon. In historie staan:

 • oude statutaire namen
 • oude handelsnamen
 • oude vestigingsadressen
 • voormalige rechtsvormen
 • voormalige bedrijfsomschrijvingen
 • uitgetreden functionarissen:
  • enig aandeelhouders
  • vennoten
  • bestuurders
  • commissarissen
  • gevolmachtigden

Indien van een inschrijving geen historische gegevens bekend zijn, zal dit op het scherm vermeld worden. In dat geval worden geen kosten berekend.

Het is mogelijk dat heel oude historie alleen in papieren vorm aanwezig is bij de Kamer van Koophandel.

Heeft u na het lezen van deze help-tekst nog vragen, kijk dan bij veelgestelde vragen, of neem contact met ons op.