Deponeringen inhoudsopgave

Onder de knop deponeringen vindt u drie soorten informatie:

1. Deponeringen per boekjaar
Dit zijn de deponeringsgegevens van jaarrekeningen, instemmingsverklaringen, ontheffingen (niet de documenten zelf!). Per boekjaar staan de data opgesomd waarop het bedrijf een document bij de kamer van koophandel heeft gedeponeerd, wat voor soort document het is, waar het is gedeponeerd en kvk-nummer(s) van de betrokken onderneming(en). Daarnaast staan ook de data vermeld waarop een aansprakelijkheid is ingegaan of juist weer opgeheven. De jaarstukken zelf zijn in te zien onder de knop "Jaarrekeningen". Aansprakelijkheids- en instemmingsverklaringen zijn in te zien via de "Documenten".

2. Juridische gegevens rechtspersoon
Hierbij gaat het om gegevens als datum fusie/splitsing, plaats van uitspraak van een faillissement, deponering akte van oprichting, kosten van oprichting, etc. Het gaat hierbij om "vrije tekst" gegevens, waardoor de inhoud niet vastomlijnd is.

3. Overige deponeringen
Hieronder vallen alle overige deponeringen door de onderneming, bijvoorbeeld gegevens over gedeponeerde aansprakelijkheidsverklaringen (en intrekkingen hiervan), inschrijving in het buitenland, vermeerdering of vermindering van het kapitaal, bewindvoeringen, etc. Het gaat hierbij om "vrije tekst" gegevens, waardoor de inhoud niet vastomlijnd is. De hier genoemde deponeringen zijn niet online in te zien, neem hiervoor contact op met de betreffende kamer van koophandel.

Categorieën twee en drie zullen veelal leeg zijn, maar met name bij grotere dossiers kan hier veel informatie over bestaan.

Heeft u na het lezen van deze help-tekst nog vragen, kijk dan bij veelgestelde vragen, of neem contact met ons op.