Bedrijfsprofiel inhoudsopgave

In het bedrijfsprofiel staat achtereenvolgens, onder elkaar, de volgende informatie:

  • uittreksel
  • historie
  • deponeringen
  • concernrelaties
  • jaarrekeningen

Beschikbaarheid producten
Indien van een bedrijf geen historie of deponeringen beschikbaar zijn, zal dit gemeld worden in het profiel. Indien van een bedrijf geen concernrelaties of jaarrekeningen beschikbaar zijn, zullen deze in het geheel niet getoond worden.

Concernrelaties
Bij de concernrelaties zal de "inzoom"-variant getoond worden, dat wil zeggen dat de directe relaties op één niveau hoger en de directe relaties op één niveau lager van het door u gekozen bedrijf worden getoond.

Jaarrekeningen
In principe worden de twee of drie meest recente jaarrekeningen op een rij getoond. Indien deze niet aanwezig zijn wordt alleen de meest recente jaarrekening getoond. Jaarrekeningen die gedeponeerd zijn langer dan 7 jaar geleden, worden niet in het product getoond.

Kosten
Per bedrijf zal het bedrijfsprofiel inhoudelijk dus verschillen, afhankelijk van de aanwezige producten. Minimaal zal altijd het uittreksel getoond worden, maximaal alle hierboven genoemde producten. De prijs voor het bedrijfsprofiel is gelijk aan de optelsom van alle afzonderlijke producten die getoond worden. De prijs zal dus eveneens afhankelijk zijn van hoeveel producten er aanwezig zijn voor het door u gekozen bedrijf. Wanneer u tweemaal op een dag het bedrijfsprofiel opvraagt voor hetzelfde bedrijf, hoeft u maar één keer te betalen. Dit geldt ook voor de deel-producten. Voorbeeld: u vraagt een uittreksel op van een bedrijf, en u besluit vervolgens toch het hele bedrijfsprofiel op te vragen. Het onderdeel "uittreksel" van het bedrijfsprofiel zal dan niet nogmaals in rekening worden gebracht.

Ontoereikend saldo
Wanneer u betaalt via online betalen (credit card e.d.) en uw saldo niet toereikend is krijgt u alleen de producten te zien die nog getoond kunnen worden met uw saldo. Voor de overige producten zal een foutmelding verschijnen. In een dergelijke situatie is vooraf niet duidelijk welke producten getoond worden. Na het ophogen van uw saldo kunt u het complete profiel opvragen. Daarbij geldt dan natuurlijk ook weer dat de reeds getoonde producten niet opnieuw in rekening worden gebracht.

Heeft u na het lezen van deze help-tekst nog vragen, kijk dan bij veelgestelde vragen, of neem contact met ons op.