Documenten inhoudsopgave

Algemene uitleg over Documenten
Hier vindt u een overzicht van de documenten die de Kamer van Koophandel openbaar beschikbaar heeft. Niet alle documenten zijn in te zien via kvk.nl. U kunt een papieren afschrift van de overige documenten (indien beschikbaar) opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Documentsoorten

Documentsoort Onderdelen Waarom niet altijd beschikbaar? Documenten opvragen
Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden (ook vreemdtalig), inkoopvoorwaarden, vervallen voorwaarden, etc.Ondernemingen zijn niet verplicht om algemene voorwaarden deponeren. Daarnaast kunnen ze de algemene voorwaarden ook bij de rechtbank deponeren. Bij de Kamer van Koophandel, het bedrijf zelf of de rechtbank.
Jaarrekeningen Jaarrekeningen, groepsjaarrekeningen, buitenlandse jaarrekeningen en voorlopige jaarrekeningen. Niet alle rechtspersonen zijn verplicht een jaarrekening te deponeren. Jaarrekeningen die gedeponeerd zijn langer dan 7 jaar geleden, kunt u niet meer raadplegen. Via www.kvk.nl of bij de Kamer van Koophandel.
Aansprakelijkheids- en instemmingverklaringen e.d. Aansprakelijkheids- en instemmingverklaringen, halfjaar- en kwartaalberichten, ontheffingen van deponering, lijst van deelnemingen, etc.Instemming- en/of aansprakelijkheidsverklaringen zijn te vinden bij het moederbedrijf. Bij het bedrijf zelf of bij de Kamer van Koophandel.
Statuten Akten van oprichting, akten van fusie, akten van splitsing, statutenwijzigingen en eventuele rectificaties.Niet alle ondernemingen hebben statuten. Online kunt u statuten raadplegen die gedeponeerd zijn na 1 juni 2013 en de meest recente akten van B.V.'s en N.V.'s opgericht na 1 januari 2011. Via www.kvk.nl of bij de Kamer van Koophandel.
Bijzondere deponeringen Overige deponeringen op basis van BW II, o.a. verklaringen m.b.t. aandelen (kapitaal), voorstellen tot fusie of splitsing, besluiten tot omzetting van statutenwijziging. Niet alle ondernemingen en rechtsvormen hebben dit soort documenten. Fusie- en splitsingsvoorstellen en besluiten tot omzetting van statutenwijziging via www.kvk.nl. Voor overige documenten kunt u contact met ons opnemen.

Gewaarmerkte en niet-gewaarmerkte documenten

Inzien Met deze optie kunt u direct het document op uw scherm bekijken.
Gewaarmerkt Met deze optie kunt u een pdf-document bestellen dat digitaal ondertekend (digitaal gewaarmerkt) is door de Kamer van Koophandel.
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.